Regulamin

REGULAMIN

§1. DEFINICJE

1.      Strona internetowa Szmacianki Wioli dostępna pod adresem www.szmaciankiwioli.blogspot.com jest prowadzona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GABOR" Mirosław Gańczorz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9371000051, adres poczty elektronicznej: szmaciankiwioli@gmail.com

2.      REGULAMIN – niniejszy regulamin strony internetowej.

3.      STRONA INTERNETOWA  - strona Szmacianki Wioli dostępna pod adresem www.szmaciankiwioli.blogspot.com

4.      KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.      SPRZEDAWCA – firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GABOR" Mirosław Gańczorz będąca właścicielem Produktu dostępnego na stronie www.szmaciankiwioli.blogspot.com oraz będąca stroną Umowy Sprzedaży.

6.      UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą.

7.      ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

8.      PRODUKT – dostępne na stronie www.szmaciankiwioli.blogspot.com rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

9.      PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA – rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą, którego projekt, cena, użyte materiały, charakterystyka oraz koszty wysyłki i termin realizacji ustalane są indywidualnie w porozumieniu z Kupującym.

10.  Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)


§2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.      Przed zawarciem umowy sprzedaży Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia dostępności Produktu.

2.      Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego w wybranej formie spośród wymienionych poniżej:

a)      przesłanie wiadomości email na adres szmaciankiwioli@gmail.com z oświadczeniem woli zawarcia umowy sprzedaży;

b)      przesłanie wiadomości poprzez Formularz Kontaktowy znajdujący się na stronie www.szmaciankiwioli.blogspot.com z oświadczeniem woli zawarcia umowy sprzedaży;

c)      przesłanie wiadomości na stronie Szmacianki Wioli na portalu społecznościowym Facebook (strona znajduje się pod adresem https://pl-pl.facebook.com/SzmaciankiWioli.Handmade) z oświadczeniem woli zawarcia umowy sprzedaży;

d)     złożenie zamówienia w jednym z butików/sklepów Szmacianki Wioli znajdujących się w serwisach Srebrna Agrafka, Artillo oraz DaWanda. Sklepy/butiki w wyżej wymienionych serwisach znajdują się pod adresami:

- srebrnaagrafka.pl/sklep/wiolag

- artillo.pl/sklep/wiolag.html

- pl.dawanda.com/shop/szmaciankiwioli

3.      Po przesłaniu zamówienia przez Kupującego drogą elektroniczną Sprzedawca odeśle Kupującemu potwierdzenie zamówienia na wskazany adres email lub na wskazane konto w serwisie Facebook, Srebrna Agrafka, Artillo lub DaWanda. Razem z potwierdzeniem zamówienia zostaną wysłane dane do dokonania zapłaty za złożone zamówienie.

4.      Kupujący zobowiązany jest przesłać dane teleadresowe konieczne do wysyłki zamówienia.

5.      Zakupione produkty wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty na konto we wskazanym w potwierdzeniu zamówienia terminie, a w przypadku Produktów na indywidualne zamówienie Sprzedawca przystępuje do wykonania zamawianego produktu po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

6.      Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

7.      Za zakupione produkty wystawiane są faktury. Podane ceny są cenami brutto.


§3. INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA

1.      Przed dokonaniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do ustalenia ze Sprzedawcą wszystkich szczegółów Produktu (np. kolorystyki, rodzaju tkanin, rozmiaru, wzoru, metody wykonania, itp.). W przypadku gdy Kupujący nie określił szczegółów poszczególnych elementów Produktu, Sprzedawca podejmuje decyzję o kolorystyce, rodzaju tkaniny, wzorze, rozmiarze oraz metodzie wykonania danego elementu Produktu.

2.      Koszt oraz termin realizacji Produktów na indywidualne zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę.

3.      Produkty wykonywane na indywidualne zamówienia nie podlegają zwrotowi.


§4. WYSYŁKA PRODUKTÓW

1.      Zakupione Produkty są wysyłane po zaksięgowaniu zapłaty na konto.

2.      Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego Produktu. W przypadku odbioru osobistego Kupujący zobowiązany jest ustalić terminu odbioru z wyprzedzeniem.

3.      Koszty dostawy ustalane są wg wagi i rozmiarów przesyłki na podstawie cennika Poczty Polskiej.

4.      Przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej wysłane są w trybie priorytetowym.

5.      Istnieje możliwość wysłania zamówienia kurierem – cena przesyłki (do 30 kg) wynosi 18 zł.

6.      Cena dostawy przesyłki o niestandardowych wymiarach jest ustalana indywidualnie.

7.      W przypadku zakupienia kilku Przedmiotów przez Kupującego koszty dostawy naliczane są tylko raz – cena jest ustalana indywidualnie.

8.      O wyborze sposobu dostawy Kupujący informuje Sprzedawcę drogą elektroniczną.§5. ZWROTY I REKLAMACJE

1.       Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji produktów, które różnią się w wyglądzie z oglądanym produktem na stronie www.szmaciankiwioli.blogspot.com, na portalu społecznościowym Facebook (strona znajduje się pod adresem https://pl-pl.facebook.com/SzmaciankiWioli.Handmade), oraz  w jednym z butików/sklepów Szmacianki Wioli znajdujących się w serwisach Srebrna Agrafka, Artillo oraz DaWanda, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.
2.      Produkty wykonywane na indywidualne zamówienia nie podlegają zwrotowi.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Szmacianki Wioli , Blogger